Financiën

Financiële verantwoording (Samenvatting laatste boekjaar)

Staat van Baten en Lasten 2023

Baten
Giften
1.032
Dividend / interest
4.506
Huuropbrengst
71.486
——–
Bruto beschikbaar voor doelstelling
77.024
Algemene Lasten
Algemene kosten
275
Uitvoering eigen organisatie
14.173
Advertenties / voorlichting
628
Gas, elektra en water
1.500
Bankkosten
472
Vergaderkosten
2.009
——–
Totaal
19.057
Afschrijving verbouwing pand
8.000
Gebouwkosten
11.743
Uitgekeerd aan Projecten
24.570