Activiteiten

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het bestuur van de Stichting komt vier maal per jaar in vergadering bijeen.
De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van de Stichting.

Vergaderdata 2023

Dinsdag 7 maart
Dinsdag 20 juni
Dinsdag 12 september
Dinsdag 19 december

Ter vergadering worden steeds de zaken besproken die voor het functioneren van de Stichting van belang zijn.
Doorgaans staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Opening
  • Verslag van de vorige vergadering
  • Binnengekomenstukken/Mededelingen
  • Aanvragen
  • Financiën
  • Wat verder ter tafel komt