Aanvraag

Om een aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning van een project, beoordeelt UCN alleen aanvragen die digitaal zijn binnengekomen en wordt bekeken of het project bíjdraagt aan de doelstellingen van UNESCO.

UCN let bij de beoordeling van de aanvraag in ieder geval op de onderstaande punten:

  1. Er is bijzondere aandacht voor kleinschalige projecten die in het teken staan van talentontwikkeling, alfabetisering en zelfredzaamheid.
  2. Een bijdrage van UCN wordt alleen verstrekt om projecten te starten, of binnen bestaande projecten uitbreiding of nieuwe initiatieven te starten. Een bijdrage van UCN is niet bedoeld voor operationele kosten en of vaste lasten van organisaties.
  3. UCN mag in verband met continuiteit van het project geen hoofdsponsor zijn. Minimaal de helft van de kosten van het project moet door anderen worden gefinancierd.
  4. Het te verstrekken bedrag is maximaal €10.000,- per project per jaar.
  5. Een gedegen financiële onderbouwing van de aanvraag is vereist, inclusief jaarrekening  van het voorgaande jaar alsmede een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten.
  6. Verantwoording over besteding van de gelden dient plaats te hebben binnen vier maanden na afsluiting van het jaar. Bij langdurende projecten dient er sprake te zijn van tussentijdse terugkoppelingen. Het te verstrekken bedrag wordt niet overgemaakt naar rekeningen van individuen, maar alleen naar rekeningen van rechtspersonen.
  7. Referenties zijn gewenst en zullen zonodig worden nagetrokken.
  8. Voordat het bestuur een besluit neemt over de financiering kan door het UCN bestuur een presentatie van het project in een bestuursvergadering worden gevraagd.
  9. De ontvangende partij mag geen ‘doorgeefluik’ zijn. Een bijdrage van UCN dient direct ten goede te komen aan het project.
  10. De ontvangende partij dient kleinschalig en hands-on te zijn en zich al enigszins te hebben bewezen.

In 2024 zullen de aanvragen tijdens de Bestuursvergaderingen gepland op 19 maart, 13 juni, 30 september en 10 december worden behandeld.

Aanvragen gaarne 4 weken voor bovengenoemde data indienen.

Secretariaat UNESCO Centrum Nederland

Oranje Nassaulaan 5
1075 AH AMSTERDAM
020 – 673 01 00
info@unescocentrum.nl