Organisatie

Bestuurssamenstelling

Robert Zeldenrust, voorzitter
Michaela H. van Wassenaer, secretaris
Margaret E.R. de Vos van Steenwijk-Groeneveld
Joan L. van den Berg van Saparoea, penningmeester
Omar C. Zee
Hülya Kat

Doelstelling en actueel beleid

Ondersteuning van projecten op het gebied van onderwijs, opvoeding en cultuur in ontwikkelingslanden.
Het actuele beleid is, vooral projecten op het gebied van onderwijs te steunen.

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst.
De bestuurleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Werkzaamheden

  • Het beheer van het aan de stichting toevertrouwde kapitaal
  • Het besteden van de revenuen en het kapitaal binnen de doelstellingen van de Stichting.

Fondsenwerving en beheer van vermogen

In de loop van de tijd heeft de Stichting een bescheiden kapitaal bijeen gebracht.
De Stichting is niet actief op het gebied van fondsenwerving.
De Stichting staat welwillend tegenover het ontvangen van schenkingen, erfstelling en legaten.