UNESCO is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur. De missie van UNESCO is het bevorderen van vrede en veiligheid tussen en binnen landen door internationale samenwerking op haar werkterreinen, onderwijs, wetenschappen, cultuur, communicatie en informatie.

Stichting UNESCO Centrum Nederland (UCN) verleent al sinds 1948 als onafhankelijke stichting financiële ondersteuning aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden, met name in de armste landen.

Nationale Commissie

Nederland kent ook de in 1947 opgerichte Nederlandse Unesco Commissie

www.unesco.nl

UNESCO Depository Library

Het beheer van UNESCO Depository Library in Nederland heeft UCN overgedragen aan Stichting EMMA te Utrecht.