Decoratie Jan de Bosch Kemper, adviseur UCN

Jan met de ambassadeur en directeur Unesco-Dakar
Jan met de ambassadeur en directeur Unesco-Dakar

Jan de Bosch Kemper, onder meer adviseur van ons bestuur, werd dit jaar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje- Nassau. Gedurende 32 jaar was hij voor UNESCO, actief als architect-planner in Afrika waar hij zich inzette voor de ontwikkeling van onderwijsfaciliteiten. Daarbij adviseerde hij bij het opstellen van normen en richtlijnen en het ontwikkelen van scholenbouw projecten. Gedurende zijn laatste werkperiode als adviseur in het Regionale Bureau van UNESCO voor onderwijs in Afrika, zette hij zich ook in waar onderwijs werd ontwricht door burgeroorlogen.
Na zijn pensionering is Jan in Afrika gebleven. In antwoord tot de oproep: ‘Education for All” (1990) ontwikkelde hij het concept van ‘Leerherbergen’ waarin het UCN een hoofdrol speelde. In deze wordt gesteld dat om toegang tot onderwijs voor iedereen mogelijk te maken de faciliteiten daartoe binnen bereik moeten worden gebracht. Niet alleen vereist dit een inzet door iedereen en die zijn oorsprong vindt aan de basis in de maatschappij, ook is het nodig formeel onderwijs in scholen aan te vullen met niet formeel plaatselijk relevant onderwijs. Ook moet toegang tot faciliteiten, zoals tot bibliotheken ‘levenslang’ mogelijk blijven. Hierin karakteriseren wij de gevolgde ontwikkelingsdynamiek met: ‘Small is beautiful, and people to people is best’. Grootheid wordt gevonden in de som van het kleine.
Zo zet Jan zich de laatste Jaren ook in voor de Alfabetisering van doven. In kleine klasjes (Foyers) worden over het land verspreid levende dove kinderen onder de hoede van hun ouders en vrienden vertrouwd gemaakt met hun situatie, leren zij communiceren met gebarentaal, lezen schrijven en rekenen. Met versterkt vertrouwen vinden zij zo hun weg verder in de maatschappij.