Stichting Samen Succes

Dit project sluit aan op eerdere activiteiten van Stichting Samen Succes in West-Pokot, een arme, geïsoleerde streek in het noordwesten van Kenia. De Riftvallei loopt door dit gebied heen. In deze streek leven kleine gemeenschappen waar mensen rondkomen van wat het land opbrengt. Armoede en analfabetisme zijn wijd verspreid.

 
Veel inwoners van West-Pokot willen graag dat hun kinderen naar school gaan, zodat zij kans hebben hun leefomstandigheden te verbeteren. Helaas zijn er nauwelijks faciliteiten en is er geen geld van de overheid om daar iets aan te doen. Stichting Samen Succes ondersteunt daarom de lokale bevolking, onder andere bij het bouwen van klaslokalen, stafgebouwen, schoolbanken en de aanschaf van lesmateriaal.

Hoog in de bergen ligt de gemeenschap Cheptem, met een lagere school met circa 450 leerlingen. Unesco Centrum Nederland heeft aanzienlijk bijgedragen aan een nieuw stafgebouw voor deze school. Het stafgebouw is met behulp van de lokale bevolking, de bijdrage van Unesco Centrum Nederland en ook andere donateurs van Samen Succes gerealiseerd. Het stafgebouw bestaat uit een docentenkamer, een bibliotheek en een ruimte waar leerlingen hun huiswerk kunnen maken. De gemeenschap heeft bijgedragen door werk voor de fundering uit te voeren. Met het nieuwe stafgebouw is Cheptem Primary School beter uitgerust om de onderwijstaak uit te voeren, wat de kansen van de leerlingen vergroot. Zie www.samensucces.com.

www.samensucces.com