Leerherbergen in de Sahel

Het concept van de Leerherbergen werd ontwikkeld door Jan de Bosch Kemper een oud ambtenaar van de UNESCO. Hij was als architect verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onderwijs faciliteiten. Hij werkte 34 jaar in Afrika. Thans is hij adviseur van UCN.

leerherbergenHij ontwikkelde dit concept om in een associatieve, niet formele en kleinschalige context: a) degene die onderwijs gemist hadden, toegang te geven tot basis technieken zoals lezen, schrijven en rekenen; b) een mogelijkheid te openen tot het verlenen van de bijscholing die nodig is om met, op school verworven kennis, tot een beter leven te komen. Een beter leven voor een ieder afzonderlijk en de gemeenschap in haar geheel. De wil hiertoe, het initiatief en de uitvoering, zover mogelijk, moet uit de plaatselijke gemeenschap komen.

In de Leerherbergen die beheerd worden door UNESCO Clubs van plaatselijke vrijwilligers, komen (zoals in de traditionele herbergen) gemotiveerde sprekers en trainers van allerlei soort. Samen met geïnteresseerden praten zij over kwesties die belangrijk zijn voor de duurzame sociale ontwikkeling zoals emancipatie van vrouwen, het voorkomen van aids en de bestrijding van armoede. In de Leerherbergen worden ook specifieke lesprogramma’s ondergebracht die aansluiten bij de plaatselijke vraag naar kennis.

Momenteel kent Afrika 20 Leerherbergen in 7 landen. 11 daarvan bevinden zich in Senegal waar de eersten werden opgezet met de hulp van het regionale bureau van UNESCO in Dakar, als een van haar acties in opvolging van de oproep in 1990 tot de bevordering van “Onderwijs voor Iedereen”, gedaan door de Internationale Onderwijs Conferentie (Jomtien, Thailand).

Meer over de Leerherbergen (Engels- en Franstalig): www.amcre-afr.org