Financiën

Financiële verantwoording (Samenvatting laatste boekjaar)

Staat van Baten en Lasten 2018

Baten
Giften
1.950
Dividenden/rente
14.776
Huur opbrengsten
63.638
——–
Bruto beschikbaar voor doelstelling
80.634
Algemene Lasten
Algemene Lasten
250
Uitvoering eigen organisatie
12.986
Advertenties
599
Gas, elektra en water
382
Bankkosten
617
Vergaderkosten
1.720
——–
Totaal
16.753
Afschrijving verbouwing pand
20.000
Gebouwkosten
14.467
Uitgekeerd aan Projecten
59.000