Financiën

Financiële verantwoording (Samenvatting laatste boekjaar)

Staat van Baten en Lasten 2019

Baten
Giften
2.030
Dividenden/rente
15.613
Huur opbrengsten
60.767
——–
Bruto beschikbaar voor doelstelling
78.410
Algemene Lasten
Algemene Lasten
326
Uitvoering eigen organisatie
13.560
Advertenties
599
Gas, elektra en water
411
Bankkosten
759
Vergaderkosten
1.473
——–
Totaal
17.128
Afschrijving verbouwing pand
20.000
Gebouwkosten
10.606
Uitgekeerd aan Projecten
32.000