Financiën

Financiële verantwoording (Samenvatting laatste boekjaar)

Staat van Baten en Lasten 2017

Baten
Giften
2.160
Dividenden/rente
6.901
Huur opbrengsten
66.374
——–
Bruto beschikbaar voor doelstelling
75.435
Algemene Lasten
Algemene Lasten
250
Uitvoeringskosten eigen organisatie
13.431
Advertenties
599
Gas, elektra en water
400
Bankkosten
592
Vergaderkosten
1.481
——–
Totaal
16.753
Afschrijving verbouwing pand
20.000
Gebouwkosten
6.487
Uitgekeerd aan Projecten
35.100