Financiën

Financiële verantwoording (Samenvatting laatste boekjaar)

Staat van Baten en Lasten 2016

Baten
Giften
15.922
Dividenden/rente
8.272
Huur opbrengsten
49.012
——–
Bruto beschikbaar voor doelstelling
73.206
Algemene Lasten
Algemene Lasten
250
Uitvoeringskosten eigen organisatie
13.937
Advertenties
599
Gas, elektra en water
351
Bankkosten
551
Vergaderkosten
1.433
——–
Totaal
17.121
Afschrijving verbouwing pand
12.372
Gebouwkosten
6.671
——–
19.043
Uitgekeerd aan Projecten
23.180