UNESCO is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur. De missie van UNESCO is het bevorderen van vrede en veiligheid tussen en binnen landen door internationale samenwerking op haar werkterreinen; educatie, wetenschappen, cultuur, communicatie en informatie.

Stichting UNESCO Centrum Nederland (UCN) verleent al sinds 1948 als onafhankelijke stichting financiële ondersteuning aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden, met name in de armste landen.

Om een aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning van een project, beoordeelt UCN alleen
aanvragen die digitaal zijn binnengekomen en wordt bekeken of het project bíjdraagt aan de doelstellingen
van UNESCO.

UCN let bij de beoordeling van de aanvraag in ieder geval op de onderstaande punten:
 1. Er is bijzondere aandacht voor kleinschalige projecten die in het teken staan van talentontwikkeling,
  alfabetisering en zelfredzaamheid.
 2. Een bijdrage van UCN wordt alleen verstrekt om projecten te starten, of binnen bestaande projecten
  uitbreiding of nieuwe initiatieven te starten. Een bijdrage van UCN is niet bedoeld voor operationele kosten en of vaste lasten van organisaties.
 3. UCN mag in verband met continuiteit van het project geen hoofdsponsor zijn. Minimaal de helft van de kosten van het project moet door anderen worden gefinancierd.
 4. Het te verstrekken bedrag is maximaal €10.000,- per project per jaar.
 5. Een gedegen financiële onderbouwing van de aanvraag is vereist, inclusief jaarrekening van het
  voorgaande jaar.
 6. Verantwoording over besteding van de gelden dient plaats te hebben binnen vier maanden na afsluiting van het jaar. Bij langdurende projecten dient er sprake te zijn van tussentijdse terugkoppelingen. Het te verstrekken bedrag wordt niet overgemaakt naar rekeningen van individuen, maar alleen naar rekeningen van rechtspersonen.
 7. Referenties zijn gewenst en zullen zonodig worden nagetrokken.
 8. Voordat het bestuur een besluit neemt over de financiering kan door het UCN bestuur een presentatie van het project in een bestuursvergadering worden gevraagd.
 9. De ontvangende partij mag geen 'doorgeefluik' zijn. Een bijdrage van UCN dient direct ten goede te
  komen aan het project.
 10. De ontvangende partij dient kleinschalig en hands-on te zijn en zich al enigszins te hebben bewezen.

Contactadres: UNESCO Centrum Nederland, Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH AMSTERDAM.
                     info@unescocentrum.nl

 

Donaties

Hiervoor is uw steun van harte welkom. Uw financiële bijdrage komt volledig ten goede aan de locale bevolking die deze steun bij UCN aanvraagt.

Een voorbeeld van deze microprojecten gesteund door UCN zijn de Leerherbergen in Afrika. UCN steunde met uw hulp de bouw, inrichting en ontwikkeling van 12, in een netwerk van 20, Leerherbergen in de Sahel en blijft betrokken bij de verdere versterking en uitbouw van dit netwerk.

Lees meer over de Leerherberg

 

Anbi

Stichting Het Unesco Centrum Nederland is sinds l januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Fiscaal nummer: 002960485

UNESCO Depository Library

Het beheer van UNESCO Depository Library in Nederland heeft UCN overgedragen aan Stichting EMMA te Utrecht.


Secretariaat UNESCO Centrum Nederland

Oranje Nassaulaan 5
1075 AH AMSTERDAM
020 – 673 01 00
info@unescocentrum.nl
IBAN: NL86 INGB 0000 194800
K.v.K. 41200464